• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Informacje szczegółowe

Cyfrowy odbiornik optyczny toru zwrotnego QUAD DR3450N

 

DR3450N to poczwórny cyfrowy odbiornik toru zwrotnego kompatybilny z nadajnikami toru zwrotnego serii DT4250N. Elastyczne możliwości konfiguracji odbiornika pozwalają na pracę odbiornika do odbioru jednej jak i dwóch ścieżek toru zwrotnego oraz jako odbiornik do demodulacji sygnału typu concatenation. Zastosowanie tego typu odbiornika w sieci operatora pozwala na jego łatwą implementację dla różnych aplikacji sieci jak i dopasowanie konfiguracji w przypadku zmian aplikacji w trakcie trwania usługi.

Odbiornik instaluje się do chassis CH3000 poprzez dedykowany moduł back-plate wyposażony w 16 złącz wyjściowych F oraz w interfejsy dla odbiorników optycznych typu SFP. Każdy moduł back-plate umożliwia zainstalowanie do 4 poczwórnych odbiorników toru zwrotnego. Dla konfiguracji 1-fer mamy możliwość odebrania 16 torów zwrotnych z nadajników serii DT4250N. Dla konfiguracji 2-fer odbiornika moduł back-plate wspiera obsługę do 8 nadajników serii DT4250N i 16 torów zwrotnych.

Kluczowe właściwości:

  • Wysokie i stabilne parametry transmisji
  • Pasmo pracy do 100MHz
  • Wspiera aplikacje typu concatenation
  • Stałe wzmocnienie łącza 30dB
  • Wysoki poziom wyjściowy RF
  • Budżet optyczny do 32dB
  • Wysoki współczynnik gęstości upakowania (48 torów zwrotnych w 3RU)
  • Funkcja zdalnego monitorowania węzła optycznego
  • Zdalny monitoring