Routery serii Cisco ASR 1000 są platformą wykorzystującą nowe procesory Cisco QuantumFlow, będące podstawą świadczenia zagregowanych usług na brzegu sieci operatora. Routery Cisco ASR 1000 mogą być wdrożone jako urządzenia klienckie CPE lub routery dostępowe do sieci operatora oferujące pełną integrację usług Triple Play bez potrzeby wyspecjalizowanych modułów.

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się na stronie CISCO

, ,

Klonex VCS PUH Sp. z o.o
ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
tel.: (48 77) 4572901, fax: (48 77) 4572906
e-mail: klonex@klonex.com.pl, www.klonex.com.pl

NIP: 754-033-46-36
KRS: 0000040565, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000 PLN

Copyright by KLONEX VCS – Competence in digital world