• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Seria Cisco SCE 2000 Service Control Engine jest elementem sieciowym specjalnie zaprojektowanym do masowych wdrożeń wymagających wysokiej kontroli aplikacji, klasyfikacji opartej na sesjach oraz kontroli ruchu IP na poziomie aplikacji.

Wyposażona w opatentowaną architekturę wykorzystującą akcelerację sprzętową i wielokrotne szybkie procesory o architekturze Reduced Instruction Set Komputer (RISC), seria Cisco SCE 2000 jest jądrem rozwiązania Cisco Service Control. Jest to wysokowydajne, stworzone celowo urządzenie mierzące i kontrolujące, z wysoko programowalnym rdzeniem, który może obsłużyć do 2 milionów jednoczesnych aktywnych jednokierunkowych przepływów aplikacji w sieci IP. Dostarcza zaawansowane funkcje kontrolne, służące do zarządzania i optymalizacji pasma na poziomie aplikacji.

Seria Cisco SCE 2000 bazuje na stanowym monitorowaniu protokołów, które umożliwia wykrycie i kontrolę każdej wykrytej aplikacji sieciowej, łącznie z: WWW, streaming multimedialny i P2P. W rezultacie osiąga się redukcję przeciążeń sieci poprzez optymalizację ruchu na poziomie aplikacji, eliminując kosztowną potrzebę rozszerzania pojemności łącz lub infrastruktury.

Cisco SCE 2000 współpracuje z Cisco Service Control Application for Broadband, a dzięki temu obsługuje klasyfikację na poziomie aplikacji umożliwiając kontrolę usług dla danego użytkownika lub grupy użytkowników, która odbywa się w czasie rzeczywistym. Poniżej przedstawiony został schemat pełnej integracji Cisco SCE z innymi systemami.

Rys. 1. Cisco Service Control Engine oraz Cisco Service Control Application

Cisco SCE 2000 analizuje zawartość indywidualnych pakietów wykorzystując technologię statefull deep packet inspection w warstwie 3 do 7 modelu ISO/OSI. Jest zaawansowanym kontrolującym rozwiązaniem oferującym przepustowość i pojemność obsługującą przetwarzanie 4 Gb/s ruchu przez 2 łącza gigabitowe, a jednocześnie obsługując 2 miliony przepływów jednokierunkowych przy zaangażowaniu specjalnych układów ASIC i akceleracji sprzętowej, dla zapewnienia wysokiej wydajności.

Rys.2. Rozwiązanie 10 Gigabit oraz Multi-Gigabit

Grupa Cisco SCE 2000 może zostać podłączona do urządzeń Cisco 7600 dostarczając możliwość obsługi linków 10 Gigabit oraz multi-gigabit. Takie rozwiązanie zabezpiecza inwestycję i dostarcza skalowalność rozwiązania poprzez dodawanie kolejnych SCE 2000, w razie wzrostu wolumenu ruchu.

Cisco SCE 2000 integruje się z istniejącymi systemami infrastruktury sieciowej, zarządzania, provisioningu, działania i wsparcia przy wykorzystaniu standardowych interfejsów API. Wspierane metody zarządzania zawierają CLI oraz SNMP dla konfiguracji oraz monitorowania urządzeń. Do zarządzania usługami dostarczane są interfejsy XML oraz graficzne.