• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Kontroler CISCO WLC5508 jest platformą dedy­kowaną dla średnich jak i dużych przedsiębiorstw. CISCO WLC5508 został zaprojektowany do obsługi radia 802.11n i zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy punktami dostępowymi CISCO Aironet w celu eksploatacji wysokowydajnych sieci bezprzewo­dowych.

Kontroler zapewnia scentralizowane zasady bezpieczeń­stwa z możliwością działania jako bezprzewodowy system zapobiega­nia włamaniom (wIPS). Kontroler CISCO WLC5508 został wzbogacony o me­chanizmy RRM jak i obsługi usług głosowych oraz wideo (QoS). Został on zaprojektowany w celu obsługi systemów bezprzewodowych wysokiej gęstości:

  • obsługuje do 500 punktów dostępowych i do 7000 podłączonych stacji klienckich,
  • wsparcie dla trybów Local, Bridge i FlexConnect,
  • licencjonowanie – rozbudowa ilość obsługiwanych AP-5/15/25/50/75,
  • maksymalna przepustowość 7Gbps/5Gbps ( bez szyfrowania/DTLS),
  • 8 porty 1GE.