• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

DC4520 jest modułem dedykowanym do instalacji w węzłach optycznych NC2000, NC4000 oraz VHUB. Odpowiada za kompensacje dyspersji włókna optycznego o wartości –340 ps/nm.

Dyspersja w sieciach optycznych wykorzystywanych do transportu danych, szczególnie w przypadku dłuższych odległości włókien, może niekorzystnie wpływać na wydajność systemu (np. z powodu zwiększonych błędów przepływności wynikających z degradacji kształtu impulsu). Zastosowanie modułu DC4520 minimalizuje ten efekt i zapewnia odpowiednią korekcję kształtu impulsu gwarantując wysoką jakość transmisji.

Kluczowe właściwości:

  • Instalacja w obudowie węzła optycznego
  • Niskie tłumienie
  • Wysoka wartość kompensacji w oknie 1530-1565nm
  • Instalacja typu hot plug in/out