• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Zasilacz INF TV LINE 60/250 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń telewizji kablowej napięciem przemiennym o wartości znamionowej 60V i 230V. Może on zasilać również inne urządzenia o maksymalnym łącznym poborze mocy równej mocy znamionowej zasilacza. Zasilacz przystosowany jest do współpracy z baterią akumulatorów bezobsługowych na znamionowe napięcie 12V (18 – 80 Ah.).

Zdalny monitoring odbywa się poprzez lokalny webserver lub poprzez system CSM. Serwer CSM pozwala na bieżąco śledzić pracę urządzeń. Powiadamia obsługę o ważnych/awaryjnych zdarzeniach. Na podstawie zgromadzonych danych jest w stanie wygenerować raporty, wykresy, charakterystyki sygnałów oraz statystyki dostosowane do potrzeb Klienta. CSM jest idealny do monitornigu pracy dużej, rozproszonej, na znacznym obszarze grupy zasilaczy.