• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Moduł QAM-RF, przeznaczony do instalacji w platformie NSG9000 3G/6G, umożliwia realizację usług typu broadcast, VOD, SDV, a także DOCSIS 3.0 M-CMTS w pojedynczym chassis.

Używany w NSG 9000 6G umożliwia retransmisję w sieci HFC do 144 QAM dla kart NSG-8R kanałów QAM 6MHz lub 108 kanałów QAM 8MHz w pojedynczym chassis z wykorzystaniem w sumie 9 kart. Każda karta posiada 2 porty RF, każdy port 6 QAM po 8MHz lub 8QAM po 6MHz, dowolnie ustawianych w oknie 48MHz. Jako część systemu NSG moduł może być konfigurowany i zarządzany za pomocą interfejsu webowego, narzędzia MCT (Mass Configuration Tool) lub oprogramowania Harmonic NMX™ Digital Service Manager.

Każdy z modułów może mieć skonfigurowany inny Annex (np: A lub B) oraz jedną z 2 predefiniowanych wartości Symbol Rate.

 

Liczba kanałów QAM może być dowolnie skonfigurowana dla każdego portu w oknie 48MHz. W minimalnej konfiguracji (tryb single mode) 1 kanał QAM przypada na pojedynczy port RF, w wersji maksymalnej (tryb octal mode) można skonfigurować do 8* kanałów QAM dla pojedynczego portu. Otrzymane strumienie moduł poddaje procesowi skramblowania (jeżeli włączone jest szyfrowanie), oraz korekcji błędów FEC według skonfigurowanych standardów, a następnie moduluje strumienie na nośne QAM.

Doskonale parametry RF (wysoki poziom wyjściowy, tłumienie odbicia > 14dB dla dowolnego kanału z zakresu częstotliwości 50-1002MHz, BER: 1×10-12, izolacja portów: -80dB) pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości transmitowanych sygnałów.

* – procesory DSG 3G (3xGigabitEthernet) w NSG9000 obsługują na karcie 8R1G w trybie zgodności 4QAM per port (Annex A, B lub C). Wartości podane powyżej są obsługiwane przy zastosowaniu nowego procesora DSG 6G.

Elastyczne rozłożenie kanałów QAM w paśmie 48MHz