• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

DCM D9901 to zaawansowana platforma przetwarzania strumieni video MPEG-2. Opcjonalny, wbudowany skrambler DVB pozwala na integrację z systemami dostępu warunkowego pochodzącymi od różnych dostawców. W urządzeniu można umieścić do 2 kart I/O, z których każda może być wyposażona w 10 portów ASI (z obsługą SPTS oraz MPTS) lub 4 porty GbE (z obsługą SPTS oraz MPTS). Dodatkowo, urządzenie DCM może być wyposażone w 2 karty procesorowe lub jedną kartę transkodującą dla obsługi zaawansowanych funkcji przetwarzania strumieni wideo.

Karta ko-procesorowa pozwala na rekompresję strumieni do niższych wartości bitrate’u, statystyczną multipleksację, obsługę DPI oraz skrambling. Ponieważ architektura kart oparta jest na programowalnych układach logicznych (FPGA), DCM może być rozbudowany o dodatkowe funkcjonalności poprzez wgranie odpowiedniego oprogramowania.

Grooming, remultipleksacja

Urządzenie obsłuży zaawansowane funkcje typu grooming oraz remultipleksacja z obsługą deskryptorów oraz tablic PSI. Tablice PSI, SI oraz PSIP są regenerowane i odtwarzane dynamicznie według danych otrzymanych na wejściu. Dzięki zaawansowanym funkcjom analizy programu oraz strumieni transportowych istnieje możliwość pomiaru bitrate’u dla dowolnego programu oraz monitorowanie występowania błędów zdefiniowanych w specyfikacji TR 101 290.

Przetwarzanie wideo

DCM D9901 obsłuży do 4 Gb/s danych na wejściu oraz wyjściu. Każda karta ko-procesorowa umożliwia transrating, statystyczną multipleksację oraz rate-limiting dla maksymalnie 350 strumieni SD oraz 85 strumieni HD z wykorzystaniem zaawansowanej technologii IntelliRate Plus. Silnik przetwarzania urządzenia pozwala na obsługę funkcji DPI oraz splicing’u na strumieniach zarówno SD jak i HD przy czym splicing umożliwia wstawianie treści lokalnych bądź reklam do strumienia transportowego. D9901 obsłuży również funkcje skramblingu zgodnie z DVB Simulcrypt

Przetwarzanie MPEG

Jako platforma przetwarzania strumieni MPEG, urządzenie DCM  pozwala na zarządzanie pasmem grupy enkoderów w pętli statystycznego multipleksu z wykorzystaniem interfejsu ethernet.

DCM może również pracować jako Digital Transport Formatter (DTF) w którym strumienie transportowe na wejściu są łączone w pojedynczy strumień transportowy co czyni go użytecznym do dystrybucji DVB-T oraz DVB-H dla sieci rozsiewczych.

Dostęp warunkowy

Wbudowany skrambler pozwala na łatwą integrację z różnymi dostawcami systemów dostępu warunkowego. Integracja z różnymi dostawcami systemów CA jednocześnie jest możliwa dzięki interfejsowi Simulcrypt. DCM obsługuje również scrambling BISS-1 dla zabezpieczenia transmisji satelitarnej.

Transkodowanie

DCM umożliwia transkodowanie strumieni z MPEG-2 do H.264 oraz opcjonalnie pozwala na transkodowanie strumienia audio AC-3 oraz MPEG-1 Layer II do formatu HE-AAC. Urządzenie jest w stanie przetworzyć dużą liczbę strumieni wideo wraz z obsługą funkcjonalności typu closed caption, audio oraz metadata pass-through. Funkcjonalność modułów transkodowania jest włączana poprzez wgranie odpowiednich licencji.

Redundancja i niezawodność

Architektura urządzenia skontruowana jest w taki sposób, aby zachować jak najwyższy stopień niezawodności pracy systemu. Wentylatory oraz redundantne zasilacze są wymieniane bez potrzeby wyłączania systemu. DCM można skonfigurować w trybie redundancji 1:1. W celu maksymalizacji ciągłości w dostarczaniu usług DCM wspiera również redundancję portów, strumieni transportowych oraz usług.

Interfejs użytkownika oraz system zarządzania

DCM jest konfigurowany oraz zarządzany z poziomu graficznego interfesju użytkownika. Oznacza to, że do konfiguracji urządzenia wystarczy zwykła przeglądarka internetowa (Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe lub Firefox 3.0). Interfejs graficzny udostępnia infromacje o użytkowniku, konfiguracji urządzenia, pomiarów bitrate’u strumieni na wejściu oraz wyjściu, alarmy dotyczące strumieni transportowych i in.

DCM jest zintegrowany z systemem kontroli i zarządzania ROSA®. Wszystkie funkcjonalności dostępne z poziomu interfejsu HTML są dostępne w systemie kontroli ROSA.