• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Hyper-v, to nie jest to sam hiperwizor, lecz oprogramowanie, którego jednym z elementów jest właśnie hiperwizor. Hyper-V jest oprogramowaniem stosowanym do wirtualizacji maszyn fizycznych – głównie serwerów. Pozwala on na uruchomienie różnych systemów operacyjnych w tym samym czasie na jednym serwerze fizycznym bez integracji w już istniejący system operacyjny oraz bez konieczności tworzenia niezależnych partycji na dysku fizycznym. Każdy system wirtualny ma swój sprzęt wirtualny oraz BIOS i nazywany jest maszyną wirtualną.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh831531(v=ws.11).aspx