• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Klonex VCS jest sprawdzonym dostawcą rozwiązań technologicznych – łączących w sobie możliwości transmisji danych, głosu oraz interaktywnych usług telewizyjnych. – których wdrożenie pozwala na oferowanie niedostępnych wcześniej zintegrowanych pakietów usług multimedialnych dla abonentów. Usługi te określane pojęciem Triple Play stanowią czynnik konkurencyjny, który prawdopodobnie zdecyduje o przyszłym sukcesie lub porażce rynkowej dostawcy usług. We współpracy ze swoimi długoletnimi partnerami technologicznymi: Cisco, Motorola, Harmonic, Klonex VCS oferuje możliwość kompleksowej współpracy w zakresie:

  • opracowywania koncepcji platform multimedialnych dla danych, głosu i video opartych o rozwiązań światowych liderów technologicznych
  • projektowanie i zarządzanie projektami wdrożeń technologicznych
  • dostawy najnowocześniejszych rozwiązań sprzętowych i usługi integratorskie
  • wsparcie techniczne i eksploatacyjne dla wdrożonych rozwiązań

Klientami Firmy są czołowi krajowi operatorzy sieci telekomunikacyjnych, ISP oraz integratorzy systemów. Klienci Firmy mają do swej dyspozycji szereg narzędzi wspierających prawidłową konstrukcję i eksploatację systemów w tym:

  • nieodpłatne konsultacje techniczne,
  • specjalistyczne szkolenia z zakresu wdrażanych technologii,
  • całodobową linię serwisową,
  • dostęp do Portalu Diagnostycznego,
  • możliwość skorzystania z programów partnerskich, wsparcie logistyczne i finansowe.

Klonex VCS jest wieloletnim i doświadczonym partnerem technologicznym i handlowym czołowych dostawców rozwiązań i technologii dla potrzeb multimedialnych systemów telekomunikacyjnych. Partnerami Firmy są między innymi:

Commscope technicolor
ArborNetworks

Współpracując z Klonex VCS uzyskuje się dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, wieloletnie doświadczenie integratorskie oraz stabilnego i godnego zaufania Partnera technologicznego i biznesowego.