• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl

klonex

KLONEX-VCS” PUH Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
tel.: (48 77) 4572901, fax: (48 77) 4572906KRS: 0000040565, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 754-033-46-36, Wysokość kapitału zakładowego: 500 305,00 PLN
SEKRETARIAT office@klonex.com.pl
OFERTY offers@klonex.com.pl
DZIAŁ TECHNICZNY techs@klonex.com.pl
Dyrektor cto@klonex.com.pl
Wsparcie techniczne przedsprzedażowe presales@klonex.com.pl
Wsparcie techniczne posprzedażowe postsales@klonex.com.pl
DZIAŁ OPERACYJNY operations@klonex.com.pl
Dyrektor coo@klonex.com.pl
Sprzedaż i marketing sales@klonex.com.pl
Logistyka i gospodarka magazynkowa logistics@klonex.com.pl
Finanse finance@klonex.com.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY administration@klonex.com.pl

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – „Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Zbożowej 27, 45-837 Opole
  2. 2. W sprawie przestrzeganie zasad ochrony danych w Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o.. można skontaktować się poprzez: daneosobowe@klonex.com.pl.
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym przetwarzane będą : na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu kontaktu z administratorem danych.
  4. 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą:
   • firmy informatyczne jako podmioty przetwarzające.
  5. 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
   • Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy, nie dłużej jednak niż 10 lat od wysłania wiadomości .
  6. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa
   • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kontaktu z administratorem danych.