• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Netceed Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
tel.: (48 77) 4572901, fax: (48 77) 4572906

KRS: 0000040565, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 754-033-46-36, Wysokość kapitału zakładowego: 500 305,00 PLN