• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Szeroka gama dostępnych usług profesjonalnych umożliwia stworzenie optymalizowanego pakietu wsparcia technicznego dla każdego Klienta w zależności od jego potrzeb, potencjału i skali działania.

Oferujemy:

 • odnawialne pakiety wsparcia technicznego BASIC, STANDARD i PREMIUM dla urządzeń i systemów oferowanych przez Klonex VCS,
 • profesjonalne usługi instalacyjne, konfiguracyjne i integracyjne realizowane w lokalizacji wskazanej przez Klienta OSS (On-Site Support) oraz zdalnie OLS (On-Line Support),
 • całodobowy system pomocy on-line dla rozwiązywania problemów technicznych DrK@bel,
 • sprzęt rezerwowy na wypadek awarii (Advanced Hardware Loan),
 • profesjonalne szkolenia dla personelu technicznego Klienta,
 • indywidualne pakiety profesjonalnych usług technicznych.

Urządzenia i systemy oferowane przez Klonex VCS objęte są standardową gwarancją na sprzęt – stanowiącą zobowiązanie do usuwania, w okresie trwania gwarancji na określonych zasadach – wad i usterek urządzenia. Odnawialne pakiety BASIC, STANDARD i PREMIUM dostępne dla wybranych urządzeń oferowanych przez Klonex VCS, wybiegają daleko poza standardowe zobowiązania gwarancyjne, umożliwiając optymalizację parametrów i funkcjonalności urządzenia i wydłużenie okresu jego eksploatacji. Roczne pakiety BASIC, STANDARD i PREMIUM oferują kombinacje usług technicznych, których wybór zależy od oczekiwanego przez Klienta, poziomu wsparcia technicznego. Warunki świadczenia usług zawarte są w załączniku do Umowy Serwisowej zawieranej przez Klienta i Klonex VCS dla obsługi wybranego urządzenia lub systemu. Klonex VCS oferuje następujące usługi będące elementami pakietów wsparcia BASIC, STANDARD i PREMIUM

 • Extended Hardware Warranty (EHW) usługa polegająca na odnawialnym wydłużeniu gwarancji na sprzęt powyżej standardowego rocznego okresu gwarancyjnego. W przypadku większości urządzeń możliwe jest wydłużenie gwarancji do 5 lat. Procedury obsługi gwarancyjnej urządzenia objętego EHW nie ulegają zmianie w stosunku do standardowych warunków gwarancyjnych.
 • Firmware Support (FS) usługa polegająca na możliwości – bez dodatkowych opłat i z zachowaniem praw licencyjnych Producenta instalowania nowych wersji oprogramowania systemowego zawierających: poprawki (Bug Fix Release i Maintenance Release), skonsolidowane poprawki i udoskonalenia (Minor Release) oraz nowe cechy funkcjonalne (Major Release).
 • Rozwiązywanie problemów poprzez DrK@bel i 24/7 HotLine narzędzia umożliwiające rejestrowaną wymianę informacji pomiędzy Klientem a serwisem technicznym Klonex VCS prowadzoną w celu rozwiązywania problemów technicznych dotyczących poprawności funkcjonowania urządzeń i systemów.
 • Advanced Hardware Replacement (AHR) usługa polegająca na szybkiej zwykle w okresie do trzech dni roboczych (3 Business Days) – wymianie sprzętu w przypadku stwierdzonej awarii. W przypadku wymiany w trybie AHR urządzenie zastępujące dostarczone przez Klonex VCS lub, bezpośrednio przez Producenta, przechodzi na własność Klienta z zachowaniem dotychczasowych warunków gwarancji i wsparcia technicznego.
 • Advanced Hardware Loan (AHL) usługa polegająca na czasowym, odpłatnym wypożyczeniu urządzenia zastępczego w przypadku stwierdzonej awarii sprzętu. Urządzenie zastępcze, o parametrach i cechach funkcjonalnych zbliżonych do oryginalnego urządzenia Klienta, pozostaje własności. Klonex VCS lub Producenta i jest czasowo eksploatowane przez Klienta.
 • OSS (On-Site Support) i OLS (On-Line Support) usługi profesjonalne z zakresu instalacji, konfiguracji, integracji urządzeń i systemów i/lub szkolenia personelu Klienta prowadzone przez pracowników serwisu technicznego Klonex VCS w lokalizacji wskazanej przez Klienta (OSS On-Site Support) lub zdalnie, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (OLS On-Line Support).
 • ISD (Internetowy System Diagnostyczny) usługa zdalnego, całodobowego monitorowania parametrów systemu transmisji danych wraz z archiwizacją i budowaniem statystyk za pośrednictwem serwera zarządzającego Klonex z interface’em www.