• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Dane teleadresowe

klonex
KLONEX-VCS” PUH Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
tel.: (48 77) 4572901, fax: (48 77) 4572906

KRS: 0000040565, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 754-033-46-36, Wysokość kapitału zakładowego: 500 305,00 PLN

SEKRETARIAT office@klonex.com.pl
OFERTY offers@klonex.com.pl
DZIAŁ TECHNICZNY techs@klonex.com.pl
Dyrektor cto@klonex.com.pl
Wsparcie techniczne przedsprzedażowe presales@klonex.com.pl
Wsparcie techniczne posprzedażowe postsales@klonex.com.pl
DZIAŁ OPERACYJNY operations@klonex.com.pl
Dyrektor coo@klonex.com.pl
Sprzedaż i marketing sales@klonex.com.pl
Logistyka i gospodarka magazynkowa logistics@klonex.com.pl
Finanse finance@klonex.com.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY administration@klonex.com.pl

Formularz kontaktowy

* oznacza pola wymagane
Administratorem Danych jest „Klonex-VCS” PUH Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Zbożowej 27, 45-837 Opole. Administratorzy informują, że dane osobowe ujawnione w niniejszym formularzu przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktowych. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu o którym mowa powyżej.