• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Konieczność wprowadzenia modulacji COFDM/multipleksów NTC do sieci kablowej rodzi nowe wyzwania przed operatorami. Klonex-VCS oferuje optymalne rozwiązanie – stację czołową A2B Chameleon z możliwością elastycznej konfiguracji. Ten sam moduł Chameleon pozwala, za pomocą licencji na zrealizowanie różnych scenariuszy:

  • odbiór z DVB-T lub DVB-S/S2 czy DVB-C, remultipleksację oraz modulację w DVB-T, z poprawną tablicą NIT, LCN oraz modulację 2K/8K
  • odbiór przez ASI z istniejącej stacji cyfrowej przygotowanego muksa, remultipleksację oraz modulację w DVB-T, z poprawną tablicą NIT, LCN oraz modulację 2K/8K
  • odbiór przez IP SPTS lub MPTS z istniejącej stacji cyfrowej przygotowanego muksa, remultipleksację oraz modulację w DVB-T, z poprawną tablicą NIT, LCN oraz modulację 2K/8

Każdy z modułów posiada dwa modulatory DVB-T, pozwala na usunięcie i dodanie potrzenych programów, zmianę ich nazwy oraz ustawienie parametrów zgodnie z zaleceniami KRRiT.