• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Zwiększająca się ilość kanałów High Definition (HD) transmitowanych w sieciach DVB-C i IPTV stawia przez operatorami potrzebę efektywnego zarządzania przepływnością. Ze względu na dużą dynamikę zmian przepływności strumieni HD VBR (w zależności od charakteru sceny – typowo od kilku Mb/s do blisko 22 Mb/s) – kanały HD wymagają rezerwacji dużej ilości transmitowanego pasma.

Rozwiązaniem problemu jest re-enkodowanie serwisów HD do postaci CBR (Constant Bit Rate) połączone z redukcją przepływności strumieni do pojedynczych Mb/s dla sieci IPTV lub tworzenie statystycznego multipleksu z redukcją bitrate dla sieci kablowych.

Platforma Harmonic ACE umożliwia efektywne kosztowo, sprzętowe, wielokanałowe re-enkodowanie serwisów HD do formatu CBR (do 20-tu kanałów HD AVC lub 60-ciu kanałów SD AVC/MP2 w pojedynczym chassis). Koszt re-enkodowania kanału HD lub SD w oparciu o urządzenia Harmonic ACE jest przy tym kilkukrotnie niższy w porównaniu do klasycznych enkoderów HD AVC i odpowiednio SD AVC/MP2.

Więcej informacji: Procesor wideo Harmonic Prostream 1000 ACE