• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Karta R-PHY 40G do kontrolera cBR-8 jest zgodna z najnowszą wersją standardu DOCSIS 3.1.

Karta R-PHY 40G posiada identyczną płytę g łówną jak karta kablowa 8×16, pozbawiona jest jedynie modułów RF DOCSIS 3.1.

Karta obsługuje do 16 niezależnych obszarów RF (Service Groups – SG) downstream oraz do 32 niezależnych obszarów (SG) RF upstream.

Karta kablowa umożliwia jednoczesną obsługę kanałów EuroDOCSIS 3.0 oraz DOCSIS 3.1 na pojedynczym porcie fizycznym. Maksymalna ilość obsługiwanych jednocześnie kanałów:

Downstream:

  • 576x DS DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 
  • 32x DS DOCSIS 3.1
  • 192x DS TV

Upstream:

  • 128x US DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0
  • 32x US DOCSIS 3.1

Ilość obsługiwanych kanałów DS i US określają licencje. Rozbudowa możliwa jest z krokiem 1xDS i/lub 1xUS.

Zakres częstotliwości:

  • Downstream: 94 MHz – 1218 MHz
  • Upstream: 5 MHz – 204 MH

Moduł D-PIC karty R-PHY 40G posiada 8 portów na modułu optyczne SFP+