• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Tag Archives: DOCSIS 3.0

INFORMACJE OGÓLNE

Dostępna w sprzedaży od Q4/2014 nowa karta kablowa 6G SPA podwaja wydajność platformy Cisco uBR10012 umożliwiając transmisję do 1,782 kanałów downstream z pojedynczego chassis. Ogromna wydajność sprzętowa i zastosowany model licencjonowania zapewniają możliwość elastycznej i efektywnej ekonomicznie rozbudowy systemu (pay-as-you-grow). (więcej…)

INFORMACJE OGÓLNE

Oferta modemów kablowych firmy Klonex VCS wzbogaciła się o dwie nowe serie modemów kablowych standardu DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 firmy Cisco: EPC3828 oraz EPC3928. Modemy serii EPC3828 oraz EPC3928 są modemami hybrydowymi, umożliwiają prace zarówno w standardzie DOCSIS 3.0 jak i EuroDOCSIS 3.0. Modemy obsługują bonding 8 kanałów downstream i 4 kanałów upstream co umożliwia pracę z przepływnościami do 440Mbit/s w kierunku downstream i do 120Mbit/s w kierunku upstream. (więcej…)

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas ubiegłotygodniowego Forum Operatorów Kablowych Klonex VCS przedstawił prezentację omawiającą nowe wymagania dla platform CMTS związane z wdrażaniem – na szeroką skalę – usług opartych o DOCSIS 3.0. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalności:

  • Dynamic Bandwidth Sharing – umożliwiającą efektywną i skalowalną budowę sieci DOSCSIS 3.0
  • WideBand Resiliency – zabezpieczającą przed problemami w transmisji DOCSIS 3.0
  • Pełna zgodność z IPv6 – umożliwiającą łatwy i skalowany rozwój do nowych standardów IP

W opinii Klonex część platform technologicznych prezentowanych jako rozwiązania zgodne z DOCSIS 3.0 nie wspiera powyższych funkcjonalności stwarzając potencjalne zagrożenia dla efektywnego wdrażania usług opartych o DOCSIS 3.0.

Więcej informacji: Bezpieczny i efektywny DOCSIS 3.0 Cisco