• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl

Klauzula informacyjna – Pliki Cookie

 1. Administratorem danych osobowych jest„Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Zbożowej 27, 45-837 Opole
 2. W sprawie przestrzegania zasad ochrony danych w Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o.. można skontaktować się poprzez  mail : dane osobowe@klonex.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu   :
  • marketingu własnych produktów lub usług  oraz
  • pomiarów  statystycznych na stronie  (cele analityczne administratora )

Na podstawie zgody użytkownika (  art. 6 ust. 1 lit a) RODO). 

 1. Odbiorcą danych osobowych będą : firmy z branży IT, jako podmioty przetwarzającego z upoważnienia administratora danych  z  zastrzeżeniem innych podmiotów, których obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres : do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych , a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń..
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – oznacz, że twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych i analitycznych.
 5. W związku z faktem, że strona internetowa korzysta z Google Analytics, to informacje na temat korzystania z tej witryny generowane przez cookie mogą być  przekazywane są do serwera Google w USA, może więc nastąpić przekazanie danych do Państwa trzeciego ( USA), na podstawie uczestnictwa firmy Google w programie UE-USA Privacy Shield Framework. W zakresie odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach danych  oraz informację o sposobach uzyskania kopii danych lub o miejscu ich udostępnienia należy skontaktować się z firmą Google.