• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

FortiAnalyzer jest potężną platformą do zarządzania, analizy i raportowania logów. Zapewnia organizacjom pojedynczą konsolę do zarządzania, automatyzacji, orkiestracji i reagowania, umożliwiając uproszczenie operacji bezpieczeństwa, proaktywną identyfikację i naprawianie zagrożeń oraz pełny wgląd w cały krajobraz ataków. Zintegrowane z Fortinet Security Fabric, zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń, scentralizowana analitykę bezpieczeństwa, świadomość i kontrolę postawy bezpieczeństwa end-to-end prazpomaga zespołom bezpieczeństwa identyfikować i łagodzić zagrożenia zanim zanim dojdzie do naruszenia.

FortiAnalyzer
FortiAnalyzer

Event Management

Zespoły bezpieczeństwa mogą monitorować i zarządzać alarmami i dziennikami zdarzeń i dziennikami zdarzeń z urządzeń Fortinet, przy czym zdarzenia są przetwarzane i i skorelowane w formacie, który analitycy mogą łatwo zrozumieć. Zbadaj podejrzane wzorce ruchu i wyszukaj je za pomocą filtrów
w predefiniowanych lub niestandardowych obsługach zdarzeń, aby wygenerować powiadomienia w czasie rzeczywistym powiadomienia i monitoring dla operacji NOC i SOC, SD-WAN, SSL VPN, sieci bezprzewodowe, Shadow IT, IPS, network recon, FortiClient i innych.

Centralna widoczność ataku dla NOC/SOC

Widok FortiSOC pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa i operacji sieciowych chronić zasoby sieciowe za pomocą skorelowanych danych dotyczących logów i zagrożeń oraz wgląd w nie za pomocą widoków z możliwością dalszej analizy drążeniowej (deep down drill). Powiadomienia w czasie rzeczywistym, raporty,
raporty, predefiniowane lub niestandardowe pulpity nawigacyjne zapewniają widoczność w jednym oknie przejrzystość i wyniki działań. Wykorzystanie przepływu pracy FortiAnalyzer automatyzację procesów w celu uproszczenia orkiestracji operacji bezpieczeństwa, zarządzanie zagrożeniami, podatnościami i reagowanie na incydenty. Proaktywne badanie anomalii i zagrożeń poprzez analizę normalizowanych logów SIEM w widoku Threat Hunting.

Po więcej informacji zapraszamy do karty katalogowej producenta rozwiązania.

  Proszę Inżyniera Produktu o zwrotny kontakt telefoniczny

  Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


   Proszę o kontakt zwrotny w sprawie oferty cenowej produktu

   Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


    Proszę o przesłanie szczegółowych danych katalogowych produktu

    Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.