• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl

Według ostatniego sprawozdania grupy MRG (Multimedia Research Group Inc) Harmonic uzyskał pozycję globalnego lidera w obszarze rozwiązań wideo na rynku IPTV. Kompleksowe badanie przeprowadzone przez grupę MRG – “IPTV Market Leader Report by Product and Region — Fall 2012,” – zidentyfikowało najlepszych dostawców oprogramowania oraz systemów IPTV w 6 kluczowych kategoriach produktowych dla różnych regionów geograficznych. Ranking powstał w oparciu o liczbę abonentów systemu IPTV, w którym eksploatowane są produkty danego dostawcy, oraz liczbę kanałów udostępnianych w danym systemie. Obecnie rozwiązania wideo oferowane przez firmę Harmonic znajdują odzwierciedlenie w 29.9{1d3b134fd5c4c9206f7c99c99beccb855d059e47f652dec2104f5ffe0a1c732f} udziale w rynku dostawców rozwiązań IPTV co daje 45.6 udział w tym segmencie w krajach Ameryki Łacińskiej, 53{1d3b134fd5c4c9206f7c99c99beccb855d059e47f652dec2104f5ffe0a1c732f} w Europie Zachodniej oraz 28{1d3b134fd5c4c9206f7c99c99beccb855d059e47f652dec2104f5ffe0a1c732f} w Ameryce Północnej.

“Po zebraniu danych od ponad 900 dostawców usług oraz ponad 60 dostawców systemów IPTV na całym świecie,  grupa MRG wykazała, iż Harmonic jest globalnym liderem rozwiązań typu high density”, twierdzi Jose Alvear, analityk MRG.  W ciągu ostatnich dwóch lat, zaawansowane rozwiązania oferowane przez firmę Harmonic zostały wdrożone przez ponad 240 nowych klientów rynku telco, blisko 12.000 kanałów w Ameryce Północnej działa w oparciu o urządzenia Harmonic. Produkty oferowane przez firmę  Harmonic zapewniają wyjątkową jakość obrazu przy jednoczesnym zwiększeniu gęstości i skalowalności systemu.

Choć od wielu lat Harmonic jest dominującym dostawcą rozwiązań IPTV w Ameryce Łacińskiej i Europie Zachodniej, ostatnie postępy technologiczne, które zaowocowały produktem ProStream 1000 z ACE pozwoliły również agresywnie wkroczyć na rynek IPTV Ameryki Północnej. Innowacyjne rozwiązania wideo oferowane przez firmę Harmonic są odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby dostawców usług IPTV, którzy oczekują wysokiej jakości wideo – w tym usług dodanych, typu multiscreen – przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Raport MRG jest potwierdzeniem silnej pozycji firmy Harmonic w branży IPTV za 2012 oraz pokazuje wyraźne perspektywy rozwoju na następne lata.

  Proszę Inżyniera Produktu o zwrotny kontakt telefoniczny

  Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


   Proszę o kontakt zwrotny w sprawie oferty cenowej produktu

   Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


    Proszę o przesłanie szczegółowych danych katalogowych produktu

    Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.