• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl

Podczas ubiegłotygodniowego Forum Operatorów Kablowych Klonex VCS przedstawił prezentację omawiającą nowe wymagania dla platform CMTS związane z wdrażaniem – na szeroką skalę – usług opartych o DOCSIS 3.0. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalności:

 • Dynamic Bandwidth Sharing – umożliwiającą efektywną i skalowalną budowę sieci DOSCSIS 3.0
 • WideBand Resiliency – zabezpieczającą przed problemami w transmisji DOCSIS 3.0
 • Pełna zgodność z IPv6 – umożliwiającą łatwy i skalowany rozwój do nowych standardów IP

W opinii Klonex część platform technologicznych prezentowanych jako rozwiązania zgodne z DOCSIS 3.0 nie wspiera powyższych funkcjonalności stwarzając potencjalne zagrożenia dla efektywnego wdrażania usług opartych o DOCSIS 3.0.

Więcej informacji: Bezpieczny i efektywny DOCSIS 3.0 Cisco

  Proszę Inżyniera Produktu o zwrotny kontakt telefoniczny

  Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


   Proszę o kontakt zwrotny w sprawie oferty cenowej produktu

   Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


    Proszę o przesłanie szczegółowych danych katalogowych produktu

    Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.