• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Tag Archives: attack surface

INFORMACJE OGÓLNE

FortiManager zapewnia oparte na automatyzacji scentralizowane zarządzanie urządzeniami Fortinet z poziomu jednej konsoli. Proces ten umożliwia pełną administrację i widoczność urządzeniami sieciowymi poprzez usprawnione dostarczanie i innowacyjne narzędzia automatyzacji. Zintegrowany z zaawansowaną architekturą zabezpieczeń Fortinet Security Fabric i automatyzacją operacji sieciowych zapewniają solidne podstawy do zabezpieczenia i optymalizacji bezpieczeństwa sieci.

Forti Manager
Forti Manager

Zarządzanie i przydzielanie zasobów w jednym oknie

Single-Pane Management and Provisioning (Zarządzanie i przydzielanie zasobów w jednym oknie) usprawnia scentralizowane zarządzanie polityką i
zarządzanie i dostarczanie obiektów, automatyczną historię i kontrolę zmian oraz rozszerzone funkcje kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) do zarządzania skryptami i zarządzanie IPS z podziałem na role.

Konfiguracja urządzeń i Provisioning

FortiManager rozszerza możliwości administratora sieci dzięki bogatemu zestawowi narzędzi do centralnego zarządzania nawet 100 000 urządzeń, w tym FortiGate NGFWs, FortiExtender, FortiSwitch, przełączniki FortiAP, punkty dostępu Fortinet Secure SD-WAN i wiele innych. Zbiorcza konfiguracja ustawień urządzeń przy użyciu ulepszonego CLI szablonów ze zmiennymi, szablonów, konfiguracja „zero-touch” dla szybkich wdrożeń masowych, egzekwowania wersji firmware dla instalacji i aktualizacji, szablonów do przypisywania pakietów zasad pakietów polityk oraz historię zmian polityk i obiektów do audytu. FortiManager zawiera rozszerzoną obsługę SSL i certyfikatów dla rozszerzonej konfiguracji profilu ssl-ssh, Restricted IPS IPS Admin Profiles do wspierania przejścia i uaktualnienia z dedykowanych rozwiązań dedykowanych rozwiązań IPS, niestandardowe komendy na FortiSwitch oraz konfigurowanie MCLAG z poziomu FortiSwitch Manager. Zautomatyzowane kopie zapasowe konfiguracji urządzenia i kontrola rewizji ułatwiają codzienne zadania administracyjne. Śledzenie zmian w śledzenie zmian w rozszerzonym widoku dziennika zdarzeń w celu przeglądu aktualizacji konfiguracji dla audytu i zgodności.

Zarządzanie politykami i obiektami bezpieczeństwa

Widoki FortiManager Policy i Objects umożliwiają administratorom centralne zarządzanie i konfigurację polityk urządzenia, w tym aktualizację ustawień sieciowych, definicji antywirusowych, sygnatur zapobiegania włamaniom, reguł dostępu i aktualizacji oprogramowania. Funkcja global policy pozwala dostawcom MSSP i PaaS na stosowanie polityki nagłówka/stopki na poziomie ADOM do aktualizacji wszystkich pakietów polityki lub wybranych pakietów. Widoki Policy i Objects zawierają historię rewizji, zapewniając konto administratorów, którzy dokonali zmian, datę zmiany, podsumowanie oraz obowiązkowe pole notatki o zmianie, aby uchwycić powód zmiany. Funkcja blokady dla poszczególnych polityk pozwala administratorom kontrolować zmiany polityk poprzez niejawne zablokowanie reguły, gdy polityka jest zmieniana. Administratorzy mogą również grupować często używane polityki w bloku polityki i umieszczać w różnych pakietach polityki. Rozszerzenie zasad bezpieczeństwa w środowiskach hybrydowych i wielo-chmurowych, dzięki wspólnym przypisaniom konfiguracyjnym i pakietów polityki dla reguł IPSec, BGP, CLI i SD-WAN.

Po więcej informacji zapraszamy do karty katalogowej producenta rozwiązania.