• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Tag Archives: Wideband Resiliency

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas ubiegłotygodniowego Forum Operatorów Kablowych Klonex VCS przedstawił prezentację omawiającą nowe wymagania dla platform CMTS związane z wdrażaniem – na szeroką skalę – usług opartych o DOCSIS 3.0. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalności:

  • Dynamic Bandwidth Sharing – umożliwiającą efektywną i skalowalną budowę sieci DOSCSIS 3.0
  • WideBand Resiliency – zabezpieczającą przed problemami w transmisji DOCSIS 3.0
  • Pełna zgodność z IPv6 – umożliwiającą łatwy i skalowany rozwój do nowych standardów IP

W opinii Klonex część platform technologicznych prezentowanych jako rozwiązania zgodne z DOCSIS 3.0 nie wspiera powyższych funkcjonalności stwarzając potencjalne zagrożenia dla efektywnego wdrażania usług opartych o DOCSIS 3.0.

Więcej informacji: Bezpieczny i efektywny DOCSIS 3.0 Cisco