• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl

Z satysfakcją informujemy, że Klonex VCS uzyskał tytuł Cisco Customer Satisfaction Excellence, który potwierdza najwyższą jakość wsparcia przed- i posprzedażowego oferowanego przez Partnera na rzecz Klientów wdrażającym technologie Cisco.

Podstawą do przyznania wyróżnienia Customer Satisfaction Excellence były rezultaty badania poziomu satysfakcji reprezentatywnej grupy Klientów – ze współpracy z firmą Klonex VCS. Serdecznie dziękujemy za pozytywne opinie. Więcej szczegółów na temat programu Cisco Customer Satisfaction Excellence znajduje się na stronie Customer Satisfaction.