• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

CableOS® vCMTS pozwala operatorom kablowym na osiąganie prędkości wielo-gigabitowych w sieci szerokopasmowej, przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na miejsce i moc. 

CableOS® to platforma dostępowa integrująca różne technologie dostępowe: vCMTS DOCSIS 3.1/4.0 oraz PON/XGS-PON.

W ramach vCMTS zaimplementowana została obsługa Archirektury DAA (Distributed Access Architecture), na którą składają się rozwiązania Flexible MAC Architecture oraz Remote PHY.

Oprogramowanie CableOS® wykorzystuje standardowe serwery Intel® x86 1-RU, co zmniejsza zapotrzebowanie na dostępnośc miejsca w stacji czołowej Opereatora w porównaniu do platform sprzętowych CMTS.

Dzięki wirtualizacji CMTS, Operator jest w stanie bardzo szybko zaimplementować nowe funkcjonalności (aktualizacja oprogramowania CableOS®) jak również zwiększyć wydajność rozwiązania (dołożenie kolejnych serwerów w ramach klastra CableOS®).

Interfejs zarządzania oparty jest na bazie danych Graphana oraz metryk, co umożliwia prezentację stanu systemu, liczby modemów oraz wydajności i wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym.

DAA: Kompletne rozwiązanie Remote PHY

Modułowa architektura rozwiązania pozwala na łatwą implementację architektury DAA z wykorzystaniem Remote-PHY.

Rozwiązania Remote-PHY składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

 • CableOS CMTS Core – Główny element rozwiązania odpowiedzialny za zarządzanie, konfigurację i obsługę modemów kablowych. Dodatkowo zarządza on urządzeniami  Remote PHY Devices (RPD).

 • Remote PHY Devices (RPD) – urządzenia zarządzane przez CableOS CMTS Core. Zadaniem urządzeń RPD jest konwersja transmisji IP z CableOS Core na transmisję DOCSIS RF do modemów kablowych. Urządzenia RPD występują w dwóch wersjach:
  • Remote PHY Shelf
  • Remote PHY Node

 • Converged Interconnect Network (CIN) – urządzenia sieciowe sieć warstwy 2 lub 3 zapewniające połączenie pomiędzy RPD a CableOS Core. Zadaniem sieci CIN jest zapewnienie odpowiednich parametrów QoS dla połączenia RPD <-> CableOS Core oraz RPD <-> zegar PTP, tak aby zapewnić niskie i stałe opóźnienie transmisji oraz bezstratną transmisję sygnałów pomiędzy elementami składowymi architektury Remote PHY.

 • Zegar PTP – urządzenie zapewniające synchronizację pomiędzy RPD a CableOS Core.

CableOS Core instalowany jest zazwyczaj w stacji czołowej Operatora, natomiast urządzenia RPD w zależności od wersji mogą być instalowane w stacji czołowej (Remote PHY Shelf) lub jako ostatni element aktywny (Remote PHY Node).

Natywne rozwiązanie chmurowe z NFV i architekturą kontenerową Kubernetes (K8s)

Serwer z procesorem Intel® x86 jest podstawowym i kluczowym elementem rozwiązania CableOS.

Ze względu na wykorzystanie rozwiązania programowego czas oczekiwania na nowe funkcjonalności lub poprawki został ograniczony do minimum.

Możliwość dedykowania poszczególnych rdzeni procesora funkcjom zapewnia stabilność transferu, niskie opóźnienia i niezakłóconą wydajność. Zaawansowane techniki równoważenia obciążenia są gotowe do integracji z obecnym systemem backoffice MSO. 
Wyjątkowym wyróżnikiem systemów opartych na chmurze, jest użycie kontenerów. Kontenery to izolowane części obsługujące dedykowane funkcjonalności, które są pakowane jako działające jednostki. Kontenery można wymienić, kopiować, ale nadal zachowują najszybsze połączenia i spójność działania.
Kontenery Kubernetes pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie zasobów i są gotowe wymagać tej samej wydajności od czystych i zwirtualizowanych środowisk.
Szybkie przyjęcie tego rozwiązania i szerokie zastosowanie w branży potwierdzają, że jest to najlepszy wybór. W przyszłości pozwolą stworzyć podejście, w którym klient końcowy ma własny dedykowany rdzeń procesora z CMTS, PON OLT, 5G RAN lub inną wymaganą metodą dostępu. CableOS®, razem z wirtualną platformą natywną dla chmury, zapewnia wspólne, konwergentne rozwiązanie dostępowe dla wielu dostawców, umożliwiając wdrożenie DOCSIS lub PON na tej samej platformie wirtualnej. Dostawca ma możliwość korzystania z większej elastyczności, skalowalności i zwiększonej szybkości obsługi, dzięki czemu obniży całkowity koszt utrzymywania sieci a jednocześnie będzie przygotowany na wprowadzenie transmisji 10G czy to poprzez uruchomienie DOCSIS 4.0 czy XGS PON.

Elementy rozwiązania

Harmonic CableOS CCAP oferuje kompleksowy zestaw produktów, które współpracują ze sobą w celu dostarczania usług transmisji danych, wideo i głosu za pośrednictwem istniejącej infrastruktury sieci dostępu kablowego. Sercem rozwiązania jest CMTS Core, pojedynczy logiczny byt złożony z klastra serwerów COTS i przełączników L3. Klaster serwerów wykonuje wszystkie funkcje DOCSIS, a przełączniki L3 zapewniają funkcje agregacji i routingu. Niezależnie od tego, czy wdrożono go w scentralizowanej czy rozproszonej architekturze PHY, rozwiązanie CableOS zapewnia bezkonkurencyjną gęstość portów RF, nieograniczoną skalowalność i wysoką dostępność. Obsługiwana jest szeroka gama rozwiązań do szyfrowania wideo, w tym PowerKey Encyrption (PKE) i Universal DTA (uDTA).

Oprogramowanie CableOS Core CMTS

Oprogramowanie CableOS Core CMTS firmy Harmonic działa na serwerach Intel x86 1-RU. Wykonuje wszystkie funkcje CMTS, w tym wspólną kontrolę, zarządzanie i przekazywanie ruchu IP w sieci dostępu kablowego. Wysoko wydajne oprogramowanie jest w stanie przetwarzać dziesiątki gigabitów pojemności per rack. Obsługiwane są wszystkie aplikacje związane z DOCSIS, podobnie jak usługi IPv4 i IPv6. 

Platforma dostępowa NSG™ Pro 

NSGPro to uniwersalny, zgodny z CCAP EdgeQAM, który z dodatkiem kart liniowych 80G-12 służy jako półka PHY w scentralizowanym rozwiązaniu CableOS lub, z dodatkiem kart liniowych 20G-IP, jako rdzeń wideo w rozwiązaniu rozproszonym. NSGPro posiada ultra-wysoką gęstość i zaawansowane funkcje konwergencji liniowego wideo, VOD i danych w jednym systemie.

CableOS Shell-1 Remote PHY Node

Kompaktowy węzeł CableOS Shell-1 to urządzenie ze specjalnie przygotowaną obudową – odporną na zewnętrzne warunki – dla sieci, których zadaniem jest dostarczanie usług wideo, danych i głosu przez kabel koncentryczny. Węzeł został zaprojektowany tak aby pomieścić Pebble-1 Remote PHY Device (RPD) wraz ze wzmacniaczem RF. Urządzenie może być konfigurowane zdalnie.

CableOS Shell-1
CableOS Shell-1

CableOS Pebble-1 Remote PHY Device

CableOS® Pebble-1 to urządzenie Remote PHY Device (RPD) firmy Harmonic. Obsługuje w pełni standard DOCSIS 3.1, zapewniając wysoką wydajność.

RPD może być instalowane w Nodzie Shell-1 firmy Harmonic,jak również w Nodach innych producentów, np. WISI. Dodatkowo w zmienionej formie RPD wykorzystywane jest w urządzeniach Remote PHY Shelf firmy Harmonic.

RPD posiada trzy sloty, w których mogą zostać zainstalowane moduły SFP+ 10G lub PON OLT SFP.

CableOS Wave Remote PHY Shelf

CableOS Wave Remote PHY Shelf to urządzenie o modularnej konstrukcji. Składa się z chassis o wysokości 1RU, w którym można zainstalować max 3 moduły RDP z pojedynczym modułem zasilania lub dwa moduły RPD z redundancją zasilania. W konfiguracji maksymalnej otrzymujemy 3 porty DS oraz 6 portów US.

CableOS Reef Remote PHY Shelf

CableOS Reef Remote PHY Shelf jest urządzeniem o większej gęstości od CableOS Wave Remote PHY Shelf. Składa się z chassis o wysokości 2RU, w którym można zainstalować maksymalnie 9 podwójnych modułów RPD oraz dwa moduły zasilania. W konfiguracji maksymalnej otrzymujemy 18 portów DS i 36 portów US.

CableOS Reef Shelf
CableOS Reef Shelf
CableOS Reef Card
CableOS Reef Card

CableOS Fin – SFP+ XGS-PON OLT 

Fin to kompletny OLT XGS-PON w module SFP+. Idealny do implementacji XGS-PON wraz z rozwiązaniem Remote PHY. Moduł ten można zainstalować w jednym z trzech dostępnych slotów na moduły SFP+ urządzenia CableOS Pebble-1 Remote PHY Device.

Dostępna jest szeroka gama urządzeń ONT różnych producentów. XGS-PON OLT jest zarządzany z poziomu oprogramowanie CableOS.

Rozwiązanie CableOS® jest uznanym liderem na rynku zwirtualizowanych CMTS i DAA, które jest w stanie obsługiwać zarówno Remote PHY, jak i Remote MAC-PHY. Takie podejście zapewnia operatorom możliwość wdrażania usług o najwyższej elastyczności architektonicznej. Rozwiązanie MAC Anywhere wykorzystuje ten sam kontenerowy MAC w CableOS zarówno w architekturze centralnej, jak i rozproszonej. Oferuje również sprawdzone w praktyce, bogate w funkcje oraz skalowalne rozwiązanie dla FMA.

  Proszę Inżyniera Produktu o zwrotny kontakt telefoniczny

  Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


   Proszę o kontakt zwrotny w sprawie oferty cenowej produktu

   Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


    Proszę o przesłanie szczegółowych danych katalogowych produktu

    Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.