• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Harmonic cOS® vCMTS pozwala operatorom kablowym na osiąganie przepływności 10GE w sieci szerokopasmowej, przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na miejsce i moc. 

Harmonic cOS® to platforma dostępowa integrująca różne technologie dostępowe: vCMTS DOCSIS 3.1/3.1+/4.0 oraz vOLT XGS-PON/10G-EPON/GPON. W ramach vCMTS zaimplementowana została obsługa architektury DAA (Distributed Access Architecture) na bazie rozwiązania Remote PHY.

Oprogramowanie Harmonic cOS® wykorzystuje standardowe serwery Intel® x86 1RU, co zmniejsza zapotrzebowanie na dostępność miejsca w stacji czołowej operatora w porównaniu do platform sprzętowych CMTS.

Dzięki wirtualizacji, operator jest w stanie bardzo szybko zaimplementować nowe funkcjonalności (aktualizacja oprogramowania cOS®) jak również zwiększyć wydajność rozwiązania (wymiana lub dołożenie kolejnych serwerów w ramach klastra cOS®).

Harmonic cOS® to system o rewolucyjnym i jednocześnie bardzo prostym licencjonowaniu, które wymaga jedynie licencji na obszar (MAC Domain). W ramach tego obszaru możemy uruchomić dowolną ilość nośnych QAM, OFDM czy OFDMA (ograniczoną tylko możliwościami sprzętu). Licencja obejmuje także video QAM DVB-C, które replikujemy w każdej domenie lub przygotowujemy per obszar.

Architekturę rozwiązania Harmonic cOS® przedstawia poniższy rysunek:

Platforma Harmonic cOS® zapewnia operatorowi elastyczność w wyborze technologii dostępowej. Funkcjonalność MAC Anywhere wspólnie z kontenerowym wirtualnym rozwiązaniem cOS® DOCSIS oraz xPON MAC zapewnia obsługę architektury DAA w technologii Remote PHY jak również obsługę architektury FTTH w technologii XGS-PON, 10G EPON lub GPON. Obie architektury sieci dostępowych mogą pracować równocześnie i być konfigurowane i zarządzane z pojedynczego klastra Harmonic cOS®.

Rozwiązania Remote-PHY składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

 • cOS vCMTS Core – Główny element rozwiązania odpowiedzialny za warstwę DOCSIS oraz zarządzanie, konfigurację i obsługę modemów kablowych. Dodatkowo zarządza on urządzeniami Remote PHY Devices (RPD).
 • cOS vOLT Core – Główny element rozwiązania odpowiedzialny za warstwę xPON oraz zarządzanie, konfigurację i obsługę urządzeń abonenckich ONT. Dodatkowo zarządza on urządzeniami OLT oraz Remote OLT (R-OLT).
 • Remote PHY Devices (RPD) – urządzenia zarządzane przez cOS vCMTS Core. Zadaniem urządzeń RPD jest konwersja transmisji IP z cOS vCMTS Core na transmisję DOCSIS RF do modemów kablowych. Urządzenia RPD występują w dwóch wersjach:
  • Remote PHY Shelf – urządzenie obsługujące kilka obszarów RF
  • Remote PHY Node – urządzenie obsługujące pojedynczy obszar RF
 • OLT oraz R-OLT – urządzenia zarządzane przez cOS vOLT Core.
 • Converged Interconnect Network (CIN) – urządzenia sieciowe sieć warstwy 2 lub 3 zapewniające połączenie pomiędzy RPD, OLT, R-OLT a cOS vCMTS/vOLT Core. Zadaniem sieci CIN jest zapewnienie odpowiednich parametrów QoS, tak aby zapewnić niskie i stałe opóźnienie transmisji oraz bezstratną transmisję sygnałów pomiędzy elementami składowymi rozwiązania Harmonic cOS.
 • Zegar PTP – urządzenie zapewniające synchronizację czasu pomiędzy RPD a CableOS vCMTS Core.

Elementy rozwiązania

cOS®

Harmonic cOS® oferuje kompletny zestaw produktów, które współpracują ze sobą w celu dostarczania usług transmisji danych, wideo i głosu za pośrednictwem istniejącej infrastruktury HFC/FTTH. Sercem rozwiązania jest cOS Core, pojedynczy logiczny byt złożony z klastra serwerów COTS (Intel x86) i przełączników L3 (CRE). Oprogramowanie wykorzystuje natywne rozwiązanie chmurowe z NFV i architekturą kontenerową Kubernetes (K8s). Wysoko wydajne oprogramowanie jest w stanie przetwarzać dziesiątki gigabitów pojemności per rack. Obsługiwane są wszystkie aplikacje związane z DOCSIS oraz xPON, podobnie jak usługi IPv4 i IPv6. 

W zależności od wybranego rodzaju dostępu obsługiwanego przez cOS mogą zostać uruchomione poszczególne bloki funkcjonalne:

vCMTS

Oprogramowanie wykonujące wszystkie funkcje CMTS, w tym wspólną kontrolę, zarządzanie i przekazywanie ruchu IP w sieci dostępu kablowego. Oprogramowanie kontroluje i zarządza pracą modułów Remote PHY Devices i zapewnia obsługę architektury DAA w technologii Remote PHY.

vOLT

Oprogramowanie umożliwiające konfigurację i zarządzanie OLT. Zapewnia obsługę architektury FTTH w technologii XGS-PON lub 10G EPON.

vBNG

Oprogramowanie służące do uwierzytelnienia użytkowników usług szerokopasmowych jak również przydziału im parametrów QoS. Wykorzystywane wspólnie z vOLT.

Wszystkie powyższe bloki funkcjonalne mogą działać jednocześnie w ramach oprogramowania CableOS zapewniając obsługę sieci dostępowych w technologii DOCSIS oraz xPON.

cOS® Wharf CRE

Harmonic cOS® CRE Wharf to wysokowydajne urządzenie łączące w sobie funkcje routingu oraz przełączania wchodzące w skład clustra Harmonic cOS® Core.

Podstawowe parametry urządzenia cOS® Wharf CRE:

 • Redundantne zasilacze AC lub DC (1+1)
 • Redundantne wentylatory (4+1)
 • Przepływ powietrza: Przód -> Tył
 • Zakres temperatur pracy: -40C do +65C
 • Wymiary: 440 x 302 x 43,5 mm
 • Porty:
  • 2x 400/100 GE – każdy z portów 400 GE można skonfigurować do pracy w trybie 4×100 GE
  • 2x 100/40 GE
  • 24x 25/10/1 GE

cOS® Pebble Remote PHY Device

Harmonic cOS® Pebble to urządzenie Remote PHY Device (RPD), które w pełni obsługuje standard DOCSIS 3.1, zapewniając wysoką wydajność. Pebble RPD obsługuje pojedynczy obszar RF w konfiguracji DSxUS 1×1 lub 1×2.

RPD może być instalowane w węźle (Node) Harmonic Shell, jak również w węzłach innych producentów, np. WISI. Dodatkowo w zmienionej formie RPD wykorzystywane jest w urządzeniach Harmonic Remote PHY Shelf.

RPD Pebble posiada trzy sloty, w których mogą zostać zainstalowane moduły SFP+ 10G lub PON OLT SFP+.

cOS® Oyster Compact DAA Node

Kompaktowy węzeł cOS Oyster umożliwia instalację pojedynczego modułu Pebble RPD, Jetty Ethernet Switch lub Pearl OLT. Węzeł posiada hermetyczną obudowę. Parametry pracy węzła (gain oraz tilt) mogą być konfigurowane z poziomu cOS®.

cOS® Wave Remote PHY Shelf

Harmonic cOS® Wave Remote PHY Shelf posiada modularną konstrukcję, która umożliwia instalację max 3 modułów RDP z pojedynczym modułem zasilania lub dwóch modułów RPD z redundancją zasilania w chassis o wysokości 1RU.

cOS® Reef Remote PHY Shelf

Harmonic cOS Reef Remote PHY Shelf to idealne rozwiązanie dla operatora potrzebującego dużej gęstości portów RF. Urządzenie posiada modularną konstrukcję, która umożliwia w chassis o wysokości 2RU instalację od jednego do dziewięciu podwójnych modułów RPD, dzięki czemu w maksymalnej konfiguracji jesteśmy w stanie obsłużyć 18 niezależnych obszarów RF w konfiguracji 1×1 lub 1×2.

cOS® Fin SFP+ Based OLT

Harmonic cOS® Fin to kompletny OLT w formie modułu SFP+. OLT obsługuje standard XGS-PON oraz 10G EPON.

OLT w formie modułu SFP+ jest idealnym do implementacji sieci PON wraz z rozwiązaniem Remote PHY. Moduł ten można zainstalować w jednym z trzech dostępnych slotów na moduły SFP+ urządzenia CableOS® Pebble-1 Remote PHY Device.

Dostępna jest szeroka gama urządzeń ONT różnych producentów współpracujących z CableOS® Fin XGS-PON OLT. Urządzenie jest zarządzane z poziomu oprogramowania vOLT CableOS.

cOS® Pier OLT

Harmonic cOS® Pier OLT obsługuje standardy XGS-PON, 10G EPON oraz GPON.

Chassis cOS® Pier OLT posiada dwa sloty na moduły zasilacza oraz dwa sloty na moduły xPON. Pojedynczy moduł xPON posiada 8 portów PON oraz port uplink 100GE. W portach PON instalowane są moduły optyczne cSFP+ Dual Density.

W zależności od wybranego rodzaju modułów optycznych Pier OLT obsługuje:

 • 32 porty XGS-PON
 • 32 porty GPON
 • 16 portów COMBO (XGS-PON + GPON)

Dostępna jest szeroka gama urządzeń ONT różnych producentów współpracujących z CableOS® Pier OLT. Urządzenie jest zarządzane z poziomu oprogramowania vOLT CableOS.

cOS® Pearl R-OLT

Harmonic cOS® Pearl Remote OLT obsługuje standardy XGS-PON, 10G EPON oraz GPON. Pearl R-OLT może być instalowany w węzłach optycznych Harmonic Ripple oraz Oyster.

Pearl R-OLT posiada dwa porty uplink (25/10GE) oraz 4 porty PON, w których instalowane są moduły optyczne cSFP+ Dual Density.

W zależności od wybranego rodzaju modułów optycznych Pearl R-OLT obsługuje:

 • 8 portów XGS-PON
 • 8 portów GPON
 • 4 porty COMBO (XGS-PON + GPON)

Dostępna jest szeroka gama urządzeń ONT różnych producentów współpracujących z CableOS® Pearl OLT. Urządzenie jest zarządzane z poziomu oprogramowania vOLT CableOS.

cOS® Jetty Ethernet Remote Switch

Harmonic cOS® Jetty to przełącznik Ethernet, który może być instalowany w węzłach optycznych Harmonic Ripple oraz Oyster.

Przełącznik posiada 6 portów 10GE na moduły SFP+. W portach można zainstalować moduły SFP+ Ethernet 10GE lub CableOS Fin SFP+ OLT. Możliwe konfiguracje portów przełącznika:

 • 6x 10GE Ethernet
 • 1x 10GE Ethentet + 5x PON
 • 2x 10GE Ethernet + 4x PON

  Proszę Inżyniera Produktu o zwrotny kontakt telefoniczny

  Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


   Proszę o kontakt zwrotny w sprawie oferty cenowej produktu

   Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


    Proszę o przesłanie szczegółowych danych katalogowych produktu

    Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.