• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl

Firma “Klonex-VCS” PUH Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający spełnianie wymagań jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli zgodnie z normą PN-N-19001:2006.

Certyfikat został wystawiony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. po pozytywnym przeprowadzeniu audytu certyfikującego.

Zakresem Certyfikatu jest objęty następujący obszar działalności Spółki:

 • projektowanie, budowa i integracja systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • dystrybucja, sprzedaż, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego.

Uzyskany Certyfikat potwierdza wieloletnie zaangażowanie Spółki w zakresie udoskonalania systemu zarządzania jakością, umożliwiające realizację prowadzonej działalności z nastawieniem na uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów. Dodatkowo zgodność z normą PN-N-19001:2006 potwierdza kompetencje Spółki do prowadzenia obrotu sprzętem elektronicznym zawierającym zaawansowane algorytmy szyfrujące.

  Proszę Inżyniera Produktu o zwrotny kontakt telefoniczny

  Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


   Proszę o kontakt zwrotny w sprawie oferty cenowej produktu

   Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


    Proszę o przesłanie szczegółowych danych katalogowych produktu

    Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.