• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

HLD7105T należy do rodziny nadajników optycznych DFB DWDM Harmonic. Nadajniki HLD7105T dedykowane są dla aplikacji typu narrowcast kierunku forward. Długość fali optycznej wyjściowej z nadajnika jest stabilizowana i zestrojona na jedna z czterdziestu dostępnych długości fal optycznej w rastrze ITU z odstępem 100GHz (0,8nm). Używając gęstej multipleksacji DWDM sygnały typu narrowcast mogą być transmitowane w pojedynczym włóknie optycznym. Nadajniki HLD7105T mogą zostac użyte do prostych aplikacji transmisji sygnałów typu narrowcast typu point-to-poin lub do kompleksowych rozwiązań systemów transmisji optycznych z połączeniu z nadajnikami typu broadcast oraz wzmacniaczami optycznymi EDFA.

Rodzina nadajników HLD7105T wykonana jest w zwartej obudowie co umożliwia na instalację do 10 nadajników w pojedynczej platformie HLP4800 o wysokości 3RU. Nadajniki są instalowane w platformie pośrednio poprzez moduł dokujący HMC4001. W jednym module dokującym można zainstalować do dwóch nadajników PWL4100T. Konfiguracja nadajników jest bardzo prosta i można ją wykonać na dwa sposoby:

  • lokalnie poprzez moduł komunikacyjny platformy HLP4800
  • zdalnie poprzez aplikacje NETWATCH, interface HTML lub protokół SNMP

Nadajniki rodziny HLD7105T posiadają unikatowy układ elektronicznej kompensacji dyspersji który minimalizuje zniekształcenia CSO przy dużej ilości transmitowanych kanałów z modulacja cyfrową. Nadajnik pracuje w pasmie do 1GHz co zwiększa możliwośći użytkownika na świadczenie dodatkowych usług, które wymagają znacznie większego pasma transmisji.

Za stabilność parametrów nadajnika odpowiada mikroprocesor z dedykowanym oprogramowaniem do monitorowania wszystkich funkcji nadajnika włącznie z kontrolą parametrów RF oraz mocą i temperatura lasera.

Nadajnik wyposażony jest w punk pomiarowy sygnału wejściowego RF (-20dB) usytuowany w frontowej części nadajnika oraz wymienny adapter optyczny w tylnej części nadajnika.