• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
klonex Netceed Sp. z o.o. ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
tel.: (48 77) 4572901, fax: (48 77) 4572906

KRS: 0000040565, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 754-033-46-36, Wysokość kapitału zakładowego: 520 000 PLN

SEKRETARIAT office@klonex.com.pl
OFERTY offers@klonex.com.pl
DZIAŁ TECHNICZNY techs@klonex.com.pl
Dyrektor cto@klonex.com.pl
Wsparcie techniczne przedsprzedażowe presales@klonex.com.pl
Wsparcie techniczne posprzedażowe postsales@klonex.com.pl
DZIAŁ OPERACYJNY operations@klonex.com.pl
Dyrektor coo@klonex.com.pl
Sprzedaż i marketing sales@klonex.com.pl
Logistyka i gospodarka magazynkowa logistics@klonex.com.pl
Finanse finance@klonex.com.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY administration@klonex.com.pl