• +48 77 4572901
  • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Integracja FortiClient EMS z Fortinet Security Fabric zapewnia widoczność punktów końcowych poprzez telemetrię i zapewnia, że wszystkie komponenty
komponenty Security Fabric – FortiGate, FortiAnalyzer, EMS, zarządzane punkty dostępowe, zarządzane przełączniki i FortiSandbox – mają jednolity widok punktów końcowych (end points) co zapewnienia śledzenie, świadomość działania, wymuszenia zgodności pracy aplikacji oraz raportowanie. Tradycyjne tunele wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub nowe, automatyczne tunele ZTNA zapewniają bezpieczną łączność zdalną. Zapewniają bezpieczeństwo i ochronę punktów końcowych, zarówno lokalnych, jak i zdalnych.

Szczegóły implementacji

FortiClient integruje punkty końcowe z Fortinet’s Security Fabric w celu wczesnego wykrywania i zapobiegania zaawansowanym zagrożeniom. Integracja ta zapewnia natywną widoczność punktów końcowych, kontrolę zgodności, zarządzanie podatnościami i automatyzację. FortiOS i FortiAnalyzer wykorzystują informacje telemetryczne z punktów końcowych FortiClient do identyfikacji wskaźników zagrożenia. Dzięki automatyzacji, administratorzy mogą badać w czasie rzeczywistym i ustawiać polityki w celu zautomatyzowania reakcji, w tym poddawania kwarantannie podejrzanych lub zagrożonych punktów końcowych w celu powstrzymania zagrożenia, ograniczenia incydentów i powstrzymania epidemii. Funkcje zarządzania zgodnością i podatnością punktów końcowych Fortinet
upraszczają egzekwowanie zasad bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapobiegając sytuacji, w której punkty końcowe stają się łatwym celem ataku.

FortiClient
FortiClient

Filtrowanie Web oraz kontrola SaaS

FortiClient zapewnia zdalne filtrowanie stron internetowych, dostarczając bezpieczeństwo treści. Zapora aplikacji internetowych zapewnia ochronę przed botnetami oraz granularną kontrolę ruchu aplikacji w tym aplikacje internetowe i oprogramowanie jako usługa (SaaS).

ZTNA

FortiClient ZTNA współpracuje z FortiOS, aby umożliwić bezpieczny, granularny dostęp do aplikacji bez względu na to, czy użytkownik pracuje lokalnie czy zdalnie.
Każda sesja jest inicjowana przez automatyczny, szyfrowany tunel z FortiClient do punktu proxy FortiOS w celu weryfikacji użytkownika i urządzenia. Jeśli ten zostanie zweryfikowany, dostęp jest przyznawany dla tej konkretnej sesji. Można również użyć uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Dzięki ZTNA organizacje korzystają z lepszego rozwiązania zdalnego dostępu oraz spójnej polityki kontrolowanego dostępu do aplikacji bez względu na lokalizacji punktu końcowego.

Malware and Exploit Prevention

Poprzez integrację z FortiClient Cloud Sandbox i wykorzystanie FortiGuard, FortiClient zapobiega zaawansowanemu złośliwemu oprogramowaniu działanie i wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach. FortiClient integruje się z FortiClient Cloud Sandbox, aby analizować wszystkie pliki pobierane na punkty końcowe FortiClient w czasie w czasie rzeczywistym. Miliony użytkowników FortiClient i FortiSandbox na całym świecie dzielą się informacjami o znanym i nieznanym
złośliwym oprogramowaniu za pomocą opartej na chmurze platformy FortiGuard Threat Intelligence. FortiGuard automatycznie udostępnia te informacje punktom końcowym FortiClient w celu ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami

Po więcej informacji zapraszamy do karty katalogowej producenta rozwiązania.