• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Harmonic CableOS® vCMTS pozwala operatorom kablowym na osiąganie przepływności 10GE w sieci szerokopasmowej, przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na miejsce i moc. 

Harmonic CableOS® to platforma dostępowa integrująca różne technologie dostępowe: vCMTS DOCSIS 3.1/4.0 oraz vOLT XGS-PON/10G-EPON. W ramach vCMTS zaimplementowana została obsługa architektury DAA (Distributed Access Architecture), wykorzystującej rozwiązanie Flexible MAC Architecture, które umożliwia uruchomienie zarówno rozwiązania Remote PHY jak i Remote MAC PHY.

Oprogramowanie Harmonic CableOS® wykorzystuje standardowe serwery Intel® x86 1RU, co zmniejsza zapotrzebowanie na dostępność miejsca w stacji czołowej operatora w porównaniu do platform sprzętowych CMTS.

Dzięki wirtualizacji, operator jest w stanie bardzo szybko zaimplementować nowe funkcjonalności (aktualizacja oprogramowania CableOS®) jak również zwiększyć wydajność rozwiązania (dołożenie kolejnych serwerów w ramach klastra CableOS®).

Harmonic CableOS® to system o rewolucyjnym i jednocześnie bardzo prostym licencjonowaniu, które wymaga jedynie licencji na obszar (MAC Domain). W ramach tego obszaru możemy uruchomić dowolną ilość nośnych QAM, OFDM czy OFDMA (ograniczoną tylko możliwościami sprzętu). Licencja obejmuje także video QAM DVB-C, które replikujemy w każdej domenie lub przygotowujemy per obszar.

Architekturę rozwiązania Harmonic CableOS® przedstawia poniższy rysunek:

Platforma Harmonic CableOS® zapewnia operatorowi elastyczność w wyborze technologii dostępowej. Operator może uruchomić sieć dostępową w technologii xPON lub DOCSIS. Funkcjonalność MAC Anywhere wspólnie z kontenerowym wirtualnym rozwiązaniem CableOS® DOCSIS MAC zapewnia obsługę architektury DAA w technologii Remote PHY jak również Remote MAC PHY.

Rozwiązania Remote-PHY składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

 • CableOS vCMTS Core – Główny element rozwiązania odpowiedzialny za warstwę DOCSIS oraz zarządzanie, konfigurację i obsługę modemów kablowych. Dodatkowo zarządza on urządzeniami Remote PHY Devices (RPD).
 • Remote PHY Devices (RPD) – urządzenia zarządzane przez CableOS vCMTS Core. Zadaniem urządzeń RPD jest konwersja transmisji IP z CableOS vCMTS Core na transmisję DOCSIS RF do modemów kablowych. Urządzenia RPD występują w dwóch wersjach:
  • Remote PHY Shelf – urządzenie obsługujące kilka obszarów RF
  • Remote PHY Node – urządzenie obsługujące pojedynczy obszar RF
 • Converged Interconnect Network (CIN) – urządzenia sieciowe sieć warstwy 2 lub 3 zapewniające połączenie pomiędzy RPD a CableOS vCMTS Core. Zadaniem sieci CIN jest zapewnienie odpowiednich
  parametrów QoS dla połączeń pomiędzy CableOS vCMTS Core, RPD oraz zegarem PTP, tak aby zapewnić niskie i stałe opóźnienie transmisji oraz bezstratną transmisję sygnałów pomiędzy elementami składowymi architektury Remote PHY.
 • Zegar PTP – urządzenie zapewniające synchronizację czasu pomiędzy RPD a CableOS vCMTS Core.

CableOS vCMTS Core instalowany jest zazwyczaj w stacji czołowej operatora, natomiast urządzenia RPD w zależności od wersji mogą być instalowane w stacji czołowej (Remote PHY Shelf) lub jako ostatni element aktywny (Remote PHY Node).

Rozwiązania Remote MAC PHY różni się od rozwiązania Remote PHY tym, że obsługa warstwy DOCSIS wyniesiona jest do urządzeń Remote MAC Devices (RMD), które są odpowiednikiem urządzeń RPD z architektury Remote-PHY. Dodatkowo ze względu na to, że obsługa zarówno warstwy DOCSIS jak i konwersji IP <-> DOCSIS RF znajduje się na pojedynczym urządzeniu RMD w rozwiązaniu Remote MAC PHY nie jest konieczne stosowanie zegara PTP.

Elementy rozwiązania

CableOS®

Harmonic CableOS® oferuje kompletny zestaw produktów, które współpracują ze sobą w celu dostarczania usług transmisji danych, wideo i głosu za pośrednictwem istniejącej infrastruktury HFC/FTTH. Sercem rozwiązania jest CableOS Core, pojedynczy logiczny byt złożony z klastra serwerów COTS (Intel x86) i przełączników L3. Oprogramowanie wykorzystuje natywne rozwiązanie chmurowe z NFV i architekturą kontenerową Kubernetes (K8s). Wysoko wydajne oprogramowanie jest w stanie przetwarzać dziesiątki gigabitów pojemności per rack. Obsługiwane są wszystkie aplikacje związane z DOCSIS oraz xPON, podobnie jak usługi IPv4 i IPv6. 

W zależności od wybranego rodzaju dostępu obsługiwanego przez CableOS mogą zostać uruchomione poszczególne bloki funkcjonalne:

vCMTS

Oprogramowanie wykonujące wszystkie funkcje CMTS, w tym wspólną kontrolę, zarządzanie i przekazywanie ruchu IP w sieci dostępu kablowego. Oprogramowanie kontroluje i zarządza pracą modułów Remote PHY Devices oraz Remote MAC Devices i zapewnia obsługę architektury DAA w technologii Remote PHY jak również Remote MAC PHY.

vOLT

Oprogramowanie umożliwiające konfigurację i zarządzanie OLT. Zapewnia obsługę architektury FTTH w technologii XGS-PON lub 10G EPON.

vBNG

Oprogramowanie służące do uwierzytelnienia użytkowników usług szerokopasmowych jak również przydziału im parametrów QoS. Wykorzystywane wspólnie z vOLT.

Wszystkie powyższe bloki funkcjonalne mogą działać jednocześnie w ramach oprogramowania CableOS zapewniając obsługę sieci dostępowych w technologii DOCSIS oraz xPON.

CableOS® Pebble Remote PHY Device

Harmonic CableOS® Pebble to urządzenie Remote PHY Device (RPD), które w pełni obsługuje standard DOCSIS 3.1, zapewniając wysoką wydajność. Pebble RPD obsługuje pojedynczy obszar RF w konfiguracji DSxUS 1×1 lub 1×2.

RPD może być instalowane w węźle (Node) Harmonic Shell, jak również w węzłach innych producentów, np. WISI. Dodatkowo w zmienionej formie RPD wykorzystywane jest w urządzeniach Harmonic Remote PHY Shelf.

RPD Pebble posiada trzy sloty, w których mogą zostać zainstalowane moduły SFP+ 10G lub PON OLT SFP+.

CableOS® Shell Compact DAA Node

Kompaktowy węzeł CableOS Shell umożliwia instalację pojedynczego modułu Pebble RPD. Węzeł posiada hermetyczną obudowę. Parametry pracy węzła (gain oraz tilt) mogą być konfigurowane z poziomu CableOS®.

CableOS® Wave Remote PHY Shelf

Harmonic CableOS® Wave Remote PHY Shelf posiada modularną konstrukcję, która umożliwia instalację max 3 modułów RDP z pojedynczym modułem zasilania lub dwóch modułów RPD z redundancją zasilania w chassis o wysokości 1RU.

CableOS Reef Remote PHY Shelf

Harmonic CableOS Reef Remote PHY Shelf to idealne rozwiązanie dla operatora potrzebującego dużej gęstości portów RF. Urządzenie posiada modularną konstrukcję, która umożliwia w chassis o wysokości 2RU instalację od jednego do dziewięciu podwójnych modułów RPD, dzięki czemu w maksymalnej konfiguracji jesteśmy w stanie obsłużyć 18 niezależnych obszarów RF w konfiguracji 1×1 lub 1×2.

CableOS Fin SFP+ Based OLT

Harmonic CableOS® Fin to kompletny OLT w formie modułu SFP+. OLT obsługuje zarówno standard XGS-PON (ITU-T) jak i standard 10G EPON (IEEE).

OLT w formie modułu SFP+ jest idealnym do implementacji sieci PON wraz z rozwiązaniem Remote PHY. Moduł ten można zainstalować w jednym z trzech dostępnych slotów na moduły SFP+ urządzenia CableOS® Pebble-1 Remote PHY Device.

Dostępna jest szeroka gama urządzeń ONT różnych producentów współpracujących z CableOS® Fin XGS-PON OLT. Urządzenie jest zarządzane z poziomu oprogramowania vOLT CableOS.

CableOS Jetty Ethernet Remote Switch

Harmonic CableOS® Jetty to przełącznik Ethernet, który może być instalowany w węzłach Harmonic Ripple oraz Oyster.

Przełącznik posiada 6 portów 10GE na moduły SFP+. W portach można zainstalować moduły SFP+ Ethernet 10GE lub CableOS Fin SFP+ OLT. Możliwe konfiguracje portów przełącznika:

 • 6x 10GE Ethernet
 • 1x 10GE Ethentet + 5x PON
 • 2x 10GE Ethernet + 4x PON