• +48 77 4572901
 • info@klonex.com.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Punkty dostępowe (AP) Cisco® Catalyst 9166 Series to AP nowej generacji idealne do wdrożeń krytycznych i obsługują nowe pasmo 6GHz dla Wi-Fi. Pozwalają na wybór pomiędzy zarządzaniem w siedzibie firmy – a zarządzaniem w chmurze oraz są odporne, bezpieczne i inteligentne.

Najważniejsze cechy

Dzięki elastyczności wyboru pomiędzy zarządzaniem w chmurze i w siedzibie firmy, punkt dostępowy Catalyst 9166 Series zapewnia ochronę inwestycji sieciowych i uwalnia moc pracy hybrydowej. Punkt dostępowy zgodny z Wi-Fi 6E wykorzystuje rozszerzenie pasma 6GHz do wytworzenia sieci, która jest bardziej niezawodna i bezpieczna oraz charakteryzuje się wyższą przepustowością, większą pojemnością i mniejszymi zakłóceniami urządzeń. Punkty dostępowe są wyposażone w cztery radia 4×4, 4×4, 4×4 oraz radio IoT i zapewniają szereg najnowocześniejszych funkcji.

Dzięki połączeniu wiodącej w branży lokalnej platformy sieciowej (Catalyst) z wiodącą w branży platformą IT w chmurze (Meraki), ten punkt dostępu zapewnia niezrównane wrażenia sieciowe. Dla organizacji, które potrzebują rozwiązań do zasilania pracy hybrydowej i które pozwalają ich pracownikom pracować w dowolnym miejscu i czasie z podwyższonym, bezpiecznym i połączonym doświadczeniem, punkty dostępowe Cisco Catalyst 9166 Series są najlepszym wyborem.

Zarządzanie operacyjne nie jest statyczne, ponieważ klienci mogą zmieniać zarządzanie siecią, kiedy tylko chcą. Jeśli sieć z punktami dostępowymi Cisco Catalyst 9166 Series była pierwotnie wdrożeniem on-premises, można ją zmienić na zarządzanie w chmurze bez konieczności zakupu i redystrybucji dodatkowego sprzętu.

Cisco Catalyst 9166 Access Point
Cisco Catalyst 9166 Access Point

 

Szczegółowe dane techniczne AP

Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E (802.11ax)

Standard IEEE 802.11ax, znany również jako High-Efficiency Wireless (HEW) lub Wi-Fi 6, opiera się na 802.11ac. Zapewnia lepsze działanie w typowych środowiskach z bardziej przewidywalną wydajnością dla zaawansowanych aplikacji, takich jak streaming wideo 4K lub 8K, aplikacje do kolaboracji o dużej przepustowości i wysokiej rozdzielczości, bezprzewodowe biura oraz Internet rzeczy (IoT). Wi-Fi 6E to Wi-Fi 6 “rozszerzone” na pasmo częstotliwości 6GHz.

XOR radio

Dwupasmowe radio XOR w Catalyst 9166 umożliwia przenoszenie przepustowości pomiędzy radiem 6GHz a dodatkowym (secondary) radiem 5GHz.

Environmental sensors

Wbudowane czujniki mierzą jakość powietrza (całkowite lotne związki organiczne [TVOC]), temperaturę i wilgotność oraz pomagają zapewnić bezpieczne środowisko pracy, unikając konieczności instalowania dodatkowych – trudnych do zarządzania niezależnych czujników.

Zero Wait DFS

Umożliwia ciągłe monitorowanie kanałów DFS pod kątem zdarzeń radarowych, co pozwala na szybszą zmianę kanałów w razie potrzeby. Dzięki temu RRM może zminimalizować dystrybucję klientów i zmaksymalizować gotowość operacyjną (Dostępne jesienią 2022)

AP power optimizations (AP Power Save Mode)

Optymalizacja zasilania punktu dostępowego (tryb oszczędzania energii) pozwala AP na zmniejszenie zużycia energii poprzez np. wyłączenie radia w godzinach wolnych od pracy i w weekendy – a jednocześnie jest wystarczająco inteligentny, aby ponownie włączyć wszystkie funkcje, jeśli są potrzebne. Pozwala to zarówno zaoszczędzić energię, jak i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związaną z działaniem sieci bezprzewodowej.

CleanAir Pro

CleanAir™ Pro rozszerza wiodącą w branży technologię wykrywania i klasyfikacji zakłóceń RF firmy Cisco na pasmo 6 GHz.

Band steering

Sterowanie pasmem w Catalyst 9116 zostało ulepszone tak, aby pomóc klientom, którzy są zdolni do obsługi 6GHz – zaprzestać używania radia 5GHz i połączyć się z radiem 6GHz. Klienci Wi-Fi 6E są automatycznie kierowani do łączenia się z radiem 6GHz, aby wykorzystać korzyści, jakie ono oferuje i zwolnić radia 2,4 i 5GHz dla starszych klientów.

Uplink/downlink OFDMA

Wielodostęp z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA) dzieli pasmo na mniejsze przydziały częstotliwości zwane RU, które mogą być przypisane do poszczególnych klientów zarówno w kierunku downlink, jak i uplink w celu zmniejszenia kosztów ogólnych i opóźnień.

Uplink/downlink MU‑MIMO technology

AP pbsługuje największą liczbę – bo aż 12 strumieni przestrzennych MU-MIMO co umożliwia punktom dostępowym rozdzielanie strumieni przestrzennych pomiędzy urządzenia klienckie w celu maksymalizacji przepustowości.

BSS coloring

Ponowne wykorzystanie przestrzenne (znane również jako kolorowanie Basic Service Set [BSS]) umożliwia punktom dostępowym i ich klientom rozróżnianie BSS, co pozwala na większą liczbę jednoczesnych transmisji.

Target Wake Time

Target Wake Time (TWT) pozwala klientowi pozostać w uśpieniu i budzić się tylko w zaplanowanych wcześniej (docelowych) godzinach w celu wymiany danych z punktem dostępowym. Oferuje to znaczne oszczędności energii dla urządzeń zasilanych bateryjnie, nawet trzy- lub czterokrotnie większe niż oszczędności osiągane przez 802.11n i 802.11ac.

Intelligent Capture

Funkcja Intelligent Capture sonduje sieć i zapewnia dostarczenie danych głębokiej analizy do Cisco DNA Center. Oprogramowanie może śledzić ponad 240 anomalii i natychmiast przeglądać wszystkie pakiety na żądanie, naśladując administratora sieci na miejscu. Intelligent Capture pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących sieci bezprzewodowych.

Application hosting

Hosting aplikacji pomaga uprościć wdrożenia IoT i przygotować je na przyszłość, eliminując potrzebę instalacji i zarządzania sieciami nakładkowymi. Korzystając z interfejsu USB, można wdrażać skonteneryzowane aplikacje i moduły sprzętowe w celu zmniejszenia kosztów i złożoności. Dodanie Cisco DNA Center zapewnia wdrożenie workflow oraz zarządzanie cyklem życia aplikacji w całym wdrożeniu.

Bluetooth 5.1

Zintegrowane radio Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1 umożliwia użycie aplikacji bazujących na lokalizacji np: śledzenie zasobów, wskazywanie drogi czy analiza pozycji.

Container support for applications

Obsługa kontenerów umożliwia korzystanie z funkcji edge computing dla IoT w punkcie dostępowym hosta.

Choice of persona

Punkty dostępowe Cisco Catalyst 9166 Series mogą być zarządzane zarówno lokalnie z Catalyst 9800 Wireless Lan Controllers (WLC), jak i w chmurze za pośrednictwem pulpitu Meraki. Klienci mają możliwość elastycznego wdrożenia tych punktów dostępowych w jednej personie i przejścia do innej persony w przyszłości.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę rozwiązania

  Proszę Inżyniera Produktu o zwrotny kontakt telefoniczny

  Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


   Proszę o kontakt zwrotny w sprawie oferty cenowej produktu

   Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.


    Proszę o przesłanie szczegółowych danych katalogowych produktu

    Klikając przycisk Proszę o kontakt, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Netceed Sp. z o.o. danych osobowych podanych powyżej w celu dostarczenia żądanej treści.